IMPACT

Reducerea impactului socio-economic, precum şi  a efectelor pe care epidemia de coronavirus COVID-19 îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen mediu şi lung, este una din efectele immediate implementării acestui tip de serviciu.

De asemenea prin comunicarea de la distanţă, însă directă, a nevoilor psiho-socio-economice  şi receptarea şi implicarea de către asistenţii sociali în împlinirea nevoii identificate reale şi concrete în teren, conturează  atingerea a cee ace numim “bătrâneţe reuşită” “vulnerabilitate acceptată şi valorizata”  prin păstrarea unui angajament social şi a unei stări de bine subiectivă, chiar şi în contextul acestei pandemii.

Suportul  social de natura emoţională dar şi instrumentala în cadrul serviciului de Call Center poate avea efecte positive asupra sănătăţii, reducând unul din sentimentele încercate de numeroase personae vârstnice – cel de inutilitate şi  izolare şi participând la creşterea propriei eficacităţi şi a încrederii în sine şi a grupului de support comunitar.

Asistenţii sociali/Asistenţii medicali comunitari sprijiniţi în cadrul proiectului vor rămâne într-o relaţie de colaborare şi monitorizare cu MMPS, creându-se astfel bazele la nivel regional, local şi comunitar a unei reţele importante de profesionişti în domeniul asistenţei sociale, reţea de sprijin.

Un centru de coordonare şi monitorizare funcţional şi sustenabil  - Serviciul de tip Call center va fi funcţional şi utilizat pentru o perioadă de minim 6 luni de la finalizarea proiectului.

Contactează-ne pentru mai multe informații