Cui ne adresam?


În proiect sunt implicate două categorii de grup tinta : 

1. Persoane vulnerabile: vârstnice şi cu dizabilităţi: tinta minim 100.000 

Cele 100.000 persoane vulnerabile, vârstnice şi cu dizabilităţi vor proveni din minim 1000 de UAT care vor fi sprijinite în cadrul proiectului.  Acestea vor fi selectate în cadrul proiectului printr-o procedură transparentă, care să asigure accesul prioritar la resurse comunităţilor marginalizate care au posibilităţi limitate de a asigura resursele minime necesare persoanelor vulnerabile aflate în izolare în perioada epidemie COVID – 19.

Prin izolare la domiciliu nu se înţelege strict măsura luată de autorităţile sanitare, conform prevederilor legale, de izolare a persoanei, ci se înţelege contextul mai larg, dat în general de restricţiile de circulaţie impuse, de situaţia în care persoana decide să se auto-izoleze, de limitarea vizitelor altor persoane care aveau grijă de persoanele vârstnice etc.

2. Personal al autorităţilor/ agenţiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile. ţinta: minim 1000 

Această categorie de personal se compune din asistenţi sociali/asistenţi medicali comunitari/ lucrători în asistenþa socială care vor sprijini cele 1000 de UAT pentru acordarea de servicii persoanelor vulnerabile vârstnice şi cu dizabilităţi. Aceştia sunt fi selectaţi printr-un apel deschis de Ministerul Muncii şi Protecþiei Sociale, derulat conform unei proceduri deschise şi transparente, elaborate şi aprobate în cadrul proiectului. Se va încuraja participarea comunităţilor vulnerabile, care au resurse limitate pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile.